Zarafat Raximova: Amir Temur va temuriylar davrida ma’naviy-ma’rifiy tarbiyaning rivoji | Notiq.uz