Durdona O’roqova: Ishonch va mas’uliyat | Notiq.uz