Ashurali Jo’rayev: Aldangan muxlislar yoki soxta konsert tafsiloti | Notiq.uz