«Bo’ston»dan uchib «Guliston»ni quchib

Shunday asralar bo’ladiki, ular olam mazmuni bilan millat ham tanlamaydi, hudud ham bilmaydi. Shubhasizki, asrlar osha taraqqiyparvar insoniyatning ruhiy ehtiyojiga malham bo’lib kelayotgan asarlar haqida so’z ketsa, Sa’diy Sheroziyning “Guliston” va “Bo’ston”i ko’z oldingizga keladi. Undan olam va odam, qalb va qiyofat, aql va jaholat, til va dil mohiyati borasida ibratli xulosalarni olasiz. Yashash qarash va kurashlarning birligidan iborat ekan, uning asarlarini “hayot oynasi” deyish mumkin.

Magistrantga maslahat

Kitob mutolaasi inson fikrining va nutqining o’sishiga, dunyoqarashining yanada kengayishiga omildir.  Badiiy adabiyot mutolaasi ijtimoiy hayotning, ma’naviy ehtiyojimizning uzviy bir qismiga aylangandagina jamiyat ongu shuurida, tafakkur olamida tubdan ijobiy  ijodiy siljishlar bo’lishi muqarrardir. Adabiyotga, ma’naviyatga e’tibor kelajakka e’tibor ekanligini yodda tutishning o’zu kifoya.

Dilda ilhommi yo qo’lda jom?

Shoirning ilhomi kelsa, she’r qog’oz yuzini ko’radi. Balki qolida qalami, dilida alamigina emas, ilkida jomi bo’lishi kerakdir, — deya Umar Xayyomdan qator rindona she’rlarning tizimini keltiruvchilar ham yo’q emas. Xullas, may, boda, sog’ar so’zlari mumtoz merosimizda turli shakllarda jilolanib kelavergan. Shoirlar uni vosita qila turib o’z davrining muammolarini ko’tarib chiqishgan. Marhum iqtidorli shoirimiz Muhammad Yusuf…

Ijod uchun turtki ham kerak

Hammada ham ijodkorlik tuyg’usi bo’ladi, lekin uning uchun muhit va turtki bo’lishi zarur. Kimdir nasrda, kimdir nazmda ijod qiladi. Biron bir matbaaga uchrashib ijod namunalarini berishga iymanadi. Go’yoki, yozuvchilik yoxud shoirlikni da’vo qilayotgandek tutadi o’zini. Shu bois yozganlari kundalik, tundalik, daftarlarida qolib ketaveradi. Dars jarayonida Zarnigor yozgan esselari borligini yuz istihola qilib o’qib ko’rishimni iltimos qildi. Durust, ancha jonli. Keling, yaxshisi, birga o’qiylik. Namangan viloyati Chust tumanida tug’ilib voyaga yetgan hozirgi kunda O’ZDSMI «Kino, TV va radio san’ati» fakultetining 4 — bosqichida ta’lim olayotgan Zarnigor Abduvohidovaning mashq namunalarini mutolaa qilingda fikr bildiring. Bu uning ham xohishi.

Dublyaj haqida Durdona

     Талабалик даврида дарсга келиш-кетиш, фанларни ўзлаштириш бу бурч, вазифа. Лекин иқтидорли талабаларнинг қизиқиш олами, дунёқараши кенгқамровли бўлади. Чунки уларнинг табиатида ижодкорлик туйғуси, яратувчанлик иштиёқи устун бўлади. Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Лоиш шаҳарчасида таваллуд топиб бугунги кунда  ЎЗДСМИ  “Кино ТВ ва Радио санъати”  факултетининг “Саҳна ва экран  санъати драматургияси”бўлимида таҳсил олаётган Дурдона Ўроқова ана шундай талабалардан биридир. Унинг ўзбек дубляж санъатининг бугунги кундаги аҳволотини синчков кузатиш ва шу аснода  теран мулоҳазаларни билдиришга бўлган майли педагог сифатида эътиборимни тортгани боис унинг шу ҳақдаги мақоласини келтиришни лозим топдим.

Ahmadiyning «Sozlar munozarasi»

Шарқ халқлари мумтоз адабий меросида мунозара жанри алоҳида ўринга эга бўлган. Мунозара нуқтаи назарларни баён этиш баҳси бўлиб унинг тортишув деган бошқа маъноси ҳам бор. Одатда, тортишув гап талашиш, манфаат талашишдан келиб чиқади. Ўзбек адабиётида мунозара жанрининг бир қанча кўринишлари бор.

Bobomurod Odil: Rizq va umr

Иқтидорли журналистлардан бири Бобомурод Нур олам ва одам муаммоларига ўзининг фаол муносабатини мақолалари орқали билдириб келадиган қалам аҳлларидан. Унинг ризқ ва умр ҳақидаги мулоҳазалари ҳам ғоят ибратлидир. Мана у: 

Zamaxshariy nazarida nutq

Ўрта асрлар шарқ мутафаккирларининг ҳаётий ва ижодий фаолиятига, қолдирган адабий меросига назар ташларкансиз, хаёлдан ушбу мулоҳазалар кечади. Серқирра истеъдод илоҳиётдан берилади. Уларнинг истеъдоди муайян замон ва макон билан белгиланмайди. Улуғ номи, ижодий инъоми асрлар оша абадиятга дахлдор бўлиб хизмат қилаверади. Уларни атрофлича ўрганиш узоқ тарихимизни англашдаги, ёрқин истиқбол йўлимизни белгилашдаги муҳим мезон ва маънавий маёқдир.…