Bilimdonlar bellashuvi

Yoshlarning intellektual salohiyati va bilimi haqida qayg’urish allaqachon davlat siyosati darajasiga aylangani sir emas. Jamiyatning tayanchi, hal qiluvchi kuchi yoshlarga e’tibor katta mohiyat kasb etganligini yangicha ruh va mazmundagi O’zbekiston Yoshlar ittifoqining tashkil etilgani va 30 iyunni har yili “Yoshlar kuni” sifatida nishonlanishga qaror qilinganidan ham anglab olish qiyin emas.

Sog’liqqa bog’liq kasb sohiblari malaka oshirishda

Notiqning muloqot jarayonidagi nutqi va xulqi muhim masaladir. Nutq madaniyatining har ikkala shaklini, og’zaki va yozma nutqni to’la va to’g’ri amalda qo’llay olmagan notiqning maqsadi sarobga o’hshaydi. Pedagog nutq madaniyatining har ikkala ko’rinishi, ya’ni og’zaki va yozma nutq qoidalarini bilishi va amalda qo’llay olishi zarur. Bu bir oylik yoki bir yillik emas, doimiy izlanish va mashq qilish orqali ro’yobga chiqadi. Shuning uchun ham, “SHoir bo’lib tug’iladilar, notiq bo’lib yetishadilar”, – degan gapda katta ma’no bor.

Notiqlik tilsimoti — 8

22 — БОБ.   ҲАР ХИЛ МАСЛАҲАТЛАР

       Маслаҳат № 119. Ҳеч  қачон  таслим  бўлманг, олға  интилинг.

 Ҳар бир инсон ўз олдига бирор мақсад қўйса ва шу мақсад сари чидам билан, иштиёқ билан, матонат билан ҳаракат қилаверса, қийинчиликларга учраган пайтда ҳам чекинмаса, таслим бўлмаса, у албатта ўз мақсадига эришади. Ундай кишининг мақсади бой бўлиш бўлса, бой бўлади, олим бўлиш бўлса, олим бўлади, зўр нотиқ бўлиш бўлса, албатта зўр нотиқ бўлади.

Notiqlik tilsimoti

Yoshi ulug’ insonlar nasihat beradi, yoshlar esa biron muammoni yechish, bilish ma’nosida maslahat so’raydi. Har ikkalasi ta’lim berish va ta’lim olish mazmunini anglatadi. Muayyan maqsadni oldiga qo’yib, unga sabot bilan intilgan inson, albatta maqsadiga erishadi. Intilganga tole yor deyilishi ham bejiz emas. Oddiy sarboz general bo’lishni orzu qiladi, general bo’lishni orzu qilmagan sarboz sarboz emas. Bu ma’lum haqiqat.