Kasbim faxrim bo’lishi uchun

Nimaiki narsa haqida fikr bildirish uchun, albatta, shu haqda tushuncha va bilimga ega bo’lish zarur. Faktlarni aniq bilish va sohaning spetsifik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda gapirish bilish bilimdonlikni va ayni paytda nutq madaniyatini chuqur egallashni taqozo etadi. Inson o’z kasbida kamol topishi uchun notiqlik san’atini yaxshi o’zlashtirgan bo’lishi kerak. SHundagina u o’z kasbining faxrli va qadrli insonlariga aylanishi mumkin. Xuddi shu savol bilan O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G’aznachilik tizimida rahbarlik lavozimlariga zahira kadrlarni tayyorlash guruhi tinglovchilariga murojaat qildik.

«Bo’ston»dan uchib «Guliston»ni quchib

Shunday asralar bo’ladiki, ular olam mazmuni bilan millat ham tanlamaydi, hudud ham bilmaydi. Shubhasizki, asrlar osha taraqqiyparvar insoniyatning ruhiy ehtiyojiga malham bo’lib kelayotgan asarlar haqida so’z ketsa, Sa’diy Sheroziyning “Guliston” va “Bo’ston”i ko’z oldingizga keladi. Undan olam va odam, qalb va qiyofat, aql va jaholat, til va dil mohiyati borasida ibratli xulosalarni olasiz. Yashash qarash va kurashlarning birligidan iborat ekan, uning asarlarini “hayot oynasi” deyish mumkin.

Magistrantga maslahat

Kitob mutolaasi inson fikrining va nutqining o’sishiga, dunyoqarashining yanada kengayishiga omildir.  Badiiy adabiyot mutolaasi ijtimoiy hayotning, ma’naviy ehtiyojimizning uzviy bir qismiga aylangandagina jamiyat ongu shuurida, tafakkur olamida tubdan ijobiy  ijodiy siljishlar bo’lishi muqarrardir. Adabiyotga, ma’naviyatga e’tibor kelajakka e’tibor ekanligini yodda tutishning o’zu kifoya.

Posbon va mas’ul kotib mas’uliyati

Kasblar ham, hunarlar ham ko’p. lekin barchasini umumlashtiradigan bir jihat borki, bu e’tibor va javobgarlikdir. Yurt tinchligi va osoyishtaligining muhim mezoni oila, mahalla va maktab uchbirligi bilan bog’liqligi ayon. Shuning uchun ham oila tinch ekanki, mahalla tinch. Mahalla tinch bo’lsa yurtda, jamiyatda osoyishtalik va tinchlik hukmron bo’lishi tayinligi ayni haqiqat.

Izlab kelganlarni istab

Qadrdon do’stim folklorshunos olim, filologiya fanlari nomzodi Alijon Bozorov qo’ng’iroq qilib bir payola choyga taklif etdi va kitoblariga muharrirlik qilganim dilkash inson, iste’dodli yozuvchi  Sobirjon akaning tashrif buyurganligini aytdilar. Zum o’tmay “Buxoro” qahvaxonasiga yetib bordim. Dasturxon atrofida Sobir Sayhon, taniqli shoir Shukur Qurbon va Alijonlar meni kutib o’tirishardi. Suhbatimiz adabiyot, san’at va ma’naviyatga bog’lanib ketdi.

Xat mashqiga muhabbat

Bashariyatning bebaho buyuk kashfiyotlaridan biri ma’naviy ehtiyoj sifatida yuzaga kelgan yozuvning ixtiro qilinishidir. Agar u bo’lmaganda o’tmishni bugun bilan, asrlarni asrlarga, davrlarni davrlarga, ajdodlarni avdodlarga bog’lash ham mumkin bo’lmas edi. U moziyning ko’zgusi, madaniyatimiz tarixining ochqichidir. Bu haqiqat o’zligini anglagan, rivoj topgan deyarlik barch xalqlarga ham taalluqlidir. Yozuvlarda xalqqa xos bo’lgan tiynat, donishmandlik va nafosat ham aks etgan bo’ladi.

Boshqarish madaniyati

Rahbar xodim o’zining xulqi va nutqi bilan jamoaga ibrat bo’lsa, ishdagi unum va jamoadagi kayfiyat ham o’zgacha bo’lishi tayin. Shunday ekan, o’zimizga va so’zimizga, xatti-harakatimizga e’tibor doimo zarur. Chunki, rahbar jamoa uchun ibrat va saboq bo’luvchi maslahatgo’y inson bo’lishi kerak. Xo’sh, rahbarlik fenomeni, fazilatlari haqida  nimalar deyish mumkin? Xuddi shu savol bilan O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi g’aznachiligi hududiy bo’linma boshliqlariga murojaat qildik.

Dilda ilhommi yo qo’lda jom?

Shoirning ilhomi kelsa, she’r qog’oz yuzini ko’radi. Balki qolida qalami, dilida alamigina emas, ilkida jomi bo’lishi kerakdir, — deya Umar Xayyomdan qator rindona she’rlarning tizimini keltiruvchilar ham yo’q emas. Xullas, may, boda, sog’ar so’zlari mumtoz merosimizda turli shakllarda jilolanib kelavergan. Shoirlar uni vosita qila turib o’z davrining muammolarini ko’tarib chiqishgan. Marhum iqtidorli shoirimiz Muhammad Yusuf…

Xalqaro anjuman

Xalqlarni, mamlakatlarni birlashtiruvhi ijtimoiy vositalar ko’p.  Tinchlik  elchisi sport singari san’at, fan va madaniy munosabatlar ham ana shunday do’stlik, ahillikka asoslangan birdamlik bayrog’idir.
O’zDSMIda tashkil etilgan “O’rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlari tarixiy merosida san’at va madaniyat masalalari” mavzuidagi xalqaro ilmiy-nazariy va amaliy konferensiya ham ana shunday mohiyat kasb etgani tayin. Ertalabdanoq, institutning muhtasham “O’quv teatri” oldi bayramona bezatilgan, rangorang sharlar va shiorlar institutga alohida fusunkorlik baxsh etib turardi.

O’qituvchi — davr barometri

O’qituvchi har bir davrda jamiyatning aqli, ko’zi va vijdoni bo’lib kelganligi rost. Qanday kasbda, qanday sohada, qanday lavozimda bo’lmasin har birimiz o’qituvchi ta’limidan bahramand bo’lganmiz. Shunday ekan, har doim murabbiyning rutbasi, mavqei yuqori darajada bo’lishi kerak. Globallashuv davrida o’qituvchining o’rni va roli ayniqsa, muhimdir. Toshkent viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida o’z malakalarini oshirayotgan tinglovchi pedagoglarning shu xususdagi mulohazalari bilan tanishamiz.