«Botanika» sihatgohida

“Qonun kuchli, muhtojlik undan ham kuchli” — deganida nemis faylasufi Gyote insondagi ehtiyojmandlik, o’z manfaatini qondirishga harakat ba’zan uni o’zligidan chiqishiga, jinoyatga qo’l urishiga bois bo’lishi mumkinligiga ishora bor. To’g’ri, bu holat insonning xulq atvoriga. tarbiyasiga bog’liq. U o’z manfaatini jamiyat va xalq manfaatidan ustun qo’ysa jinoyatga moyilligi orta boradi.

“Xamsa” librettosi taqdimoti

Barhayot siymolarning, mangulikka muhrlangan mutafakkirlarning noyob jihati ularning qarashlarida, faoliyatida umumbashariy g’oyalar, umuminsoniy fazilatlarning aks etganigina emas, balki ular haqida san’atning barcha turlarida nimadir aytish mumkin. Aniqrog’i, ular san’atning turli ko’rinishlariga muvofiq kelishlari bilan xarakterlanib turadi. Navoiy hazratlarining o’zi va asarlari haqida hikoya, qissa, romanlardan tortib kino, teatr va videofilьmlar yaratilgan. Bular baribir buyuk iste’dod uchun kamdek tuyulaveradi.

Taqdirga aylangan ta’lim-tarbiya

Har bir kishi notiq bo’lishni istaydi. Lekin unga erishishning o’zi bo’lmaydi. Maqsad manzilining o’ziga yarasha dovonlari bor. Undan oshib o’tish uchun ishonch kerak, bilim kerak, jur’at va jasorat kerak. Gorkiyning “ijodning bir foizi iste’dod, qolgan 99 foizi mehnat” degan fikri notiqlik san’atiga ham to’la taalluqlidir. “Mashaqqat” bu “mashq” degan so’zdan. Yetishish, biron narsaga erishish-mashaqqatli jarayondan o’tish demakdir.

Bilagi va bilimi zo’rlar

Kitobxonlikka, kitobsevarlikka chorlash jamiyatning iqboli va davlatning istiqboli uchun da’vat demakdir. “Bilagi zo’r birni yiqar, bilimi zo’r mingni yiqar.” Bu maqolni barchamiz bilamiz. Bilimning manbai esa kitobdandir. O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya institutida o’tkazilgan kitobxonlik madaniyati va mutolaasiga bag’ishlangan ma’naviy-ma’rifiy tadbirda ana shu ruh hukmron bo’ldi.