Faollikka fidoyilik

Istiqbol haqida, yurt kelajagi borasida so’z yuritiladigan bo’lsa, albatta yoshlar haqida, ularning kamoloti va ta’lim-tarbiyasi haqida qayg’urish  zaruriy ijtimoiy hodisadir. Faol bo’lmagan, jipslashmagan yoshlarni uyushtirish ularni vatan taqdiriga, yurt qismatiga befarq bo’lmasdan xalq manfaati yo’lida xizmatga kamarbasta qilishga da’vat muhim hamda dolzarbdir.