Ruhiyat oynasi

Ko’z va qalb ehtiyoji so’zni chorlaydi. U esa tafakkur hosilasi sifatida qog’oz yuzini ko’radi. Voqelikka faol munosabat qalam, mikrofon va videokamera orqali o’z ro’yobini namoyish etadi. To’rtinchi hokimiyat sifatida e’tirof etiluvchi ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlarning mas’uliyati hardamda, har qadamda yuksak bo’lgan. Yangiliklar, xabar va ma’lumotlarni shunchalik e’lon qilibgina qolmasdan, balki endilikda tahliliy va tanqidik…