Notiqlik tilsimoti — 8

22 — БОБ.   ҲАР ХИЛ МАСЛАҲАТЛАР

       Маслаҳат № 119. Ҳеч  қачон  таслим  бўлманг, олға  интилинг.

 Ҳар бир инсон ўз олдига бирор мақсад қўйса ва шу мақсад сари чидам билан, иштиёқ билан, матонат билан ҳаракат қилаверса, қийинчиликларга учраган пайтда ҳам чекинмаса, таслим бўлмаса, у албатта ўз мақсадига эришади. Ундай кишининг мақсади бой бўлиш бўлса, бой бўлади, олим бўлиш бўлса, олим бўлади, зўр нотиқ бўлиш бўлса, албатта зўр нотиқ бўлади.

Notiqlik tilsimoti

Yoshi ulug’ insonlar nasihat beradi, yoshlar esa biron muammoni yechish, bilish ma’nosida maslahat so’raydi. Har ikkalasi ta’lim berish va ta’lim olish mazmunini anglatadi. Muayyan maqsadni oldiga qo’yib, unga sabot bilan intilgan inson, albatta maqsadiga erishadi. Intilganga tole yor deyilishi ham bejiz emas. Oddiy sarboz general bo’lishni orzu qiladi, general bo’lishni orzu qilmagan sarboz sarboz emas. Bu ma’lum haqiqat.