Zarafat Raximova: Amir Temur va temuriylar davrida ma’naviy-ma’rifiy tarbiyaning rivoji

Temur ilm fan va san’at namoyandalarini o’z himoyasiga olgan. Ma’lum sharoitlar yaratgan, ularning tirikchiligi, ijodiy faoliyatlari davlat hisobiga olingan. Temur davlati sa’yi harakatlari tufayli XIV asr o’rtalari, XV asr boshida Samarqandda astronomiya, tibbiet, riyoziyot, falsafa, tarix kabi fanlar, me’morchilik, adabiyot, san’at, xattotlik va musiqa san’ati gurkirab o’sadi, ko’p olimlar, san’atkorlar yetishib chiqadi.

So’zning ijtimoiy xoslanishi (Aim.uz dan)

Sharq mutafakkirlarining so’zning ijtimoiy xoslanishi  haqidagi qarashlari

  1. Kaykovus va “Qobusnoma” asarida nutq odobi muammolari. Hozirgi vaqtda nutq odobi deb yuritilayotgan nuqtai nazarlar juda qadimda yashab o’tgan ajdodlarimizning tafakkuri mevasi sanaladi. O’tmish yozma obidalarining ba’zilarida nutq va notiqlikning talablari ancha keng aks ettirilganligini ko’ramiz. Bu jihatdan Kaykovusning «Qobusnoma» asarida aytilgan mulohazalar katta ahamiyatga egadir.