So’zida hayrat, o’zida g’ayrat

Uning ijodiyotida shoiru she’ru shuur qudratini his etish qiyin emas edi. U nafaqat shoir, balki olimona sermulohazakorlik bilan ham so’z ayta olish bobida benazir edilar. Ko’pgina shoirlardan ular sharq mumtoz she’riyatining chuqur bilish va idrok etish bilan ajralib turar edilar. Gap O’zbekiston xalq shoiri, O’zbekiston qahramoni Erkin Vohidov haqida.